Spathoglottis hybrids


 

Posted on
Friday, April 17th, 2009
at 3:43 pm

Author
ededuta@gmail.com

Category
Spathoglottis

Catatan : 

  • Media yang kami gunakan untuk menanam tanaman ini adalah cacahan pakis dan kompos;
  • Tanaman mendapat cahaya hingga 75%;
  • Aerasi cukup;
  • Memerlukan temperature sedang, dengan kelembaban 60-70%;
  • Penyiraman dilakukan apabila media kering (minimal satu kali dalam sehari);
  • Pemupukan rata-rata 2 (dua) kali dalam seminggu;
  • Selain pupuk, kami juga melakukan penyemprotan vitamin B1, insektisida, fungisida dan bakterisida apabila diperlukan.

Terrestrial type of orchid