Vanda Mimi Palmer


 

Posted on
Monday, September 23rd, 2013
at 12:40 pm

Author
ededuta@gmail.com

Category
Vanda Hybrid

Catatan :

  • Media yang kami gunakan untuk menanam tanaman ini adalah kayu;
  • Tanaman mendapat cahaya hingga 100%;
  • Aerasi cukup;
  • Penyiraman dilakukan apabila media kering (minimal satu kali dalam sehari);
  • Pemupukan rata-rata sekali dalam seminggu;
  • Selain pupuk, kami juga melakukan penyemprotan vitamin B1,insektisida, fungisida dan bakterisida apabila diperlukan.

Vanda Mimi Palmer merupakan silangan antara Vanda Tan Chay Yan x Vanda tessellata; Banyak yang mengatakan vanda cantik ini mempunyai aroma seperti coklat. Termasuk vanda yang mudah dalam perawatannya, dan sering berbunga.

Epiphyte type of orchid

References :

  • researchgate.net
  • sarawaklens,blogspot.com