Dendrobium Hibiki


 

Posted on
Tuesday, October 7th, 2014
at 4:43 pm

Author
ededuta@gmail.com

Category
Dendrobium Hybrid

Dendrobium ini merupakan persilangan antara Dendrobium bracteosum dengan Dendrobium laevifolium. Sebuah persilangan yang menghasilkan tanaman yang mempunyai bunga yang kompak, daun yang sangat menarik dengan bulb yang keunguan. Yang lebih menarik bunganya dapat bertahan lebih dari 1 (satu) bulan.

Catatan :

  • Kami menggunakan batang kayu untuk menanam anggrek ini;
  • Mendapatkan cahaya hingga 100%
  • Aerasi cukup;
  • Penyiraman dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam sehari atau apabila media kering;
  • Pemupukan dilakukan 3 (tiga) kali dalam seminggu;
  • Selain pupuk, kami juga menggunakan insektisida, fungisida, bekterisida dan vitamin B1 apabila diperlukan;

Untuk pertumbuhan yang maksimal, kami sarankan untuk menempatkan tanaman ini ditempat dengan aklimitasi ketika kita menanam cattleya.