Blc. Ann Cleo


 

Posted on
Sunday, January 1st, 2017
at 12:55 pm

Author
ededuta@gmail.com

Category
Cattleya hybrid

Blc. Ann Cleo, merupakan silangan dari Lc. Wayndora dengan Blc. Toshie Aoki. Anggrek ini menyukai aerasi yang cukup dan temperatur sedang. Bunga sedang dan mempunyai aroma yang harum. 

Catatan :

  • Media arang
  • Mendapatkan cahaya matahari hingga 75%
  • Mendapatkan aerasi yang cukup;
  • Dilakukan penyiraman 2 (dua) kali sehari, atau apabila media kering;
  • Dilakukan pemupukan 3 (tiga) kali dalam seminggu;
  • Selain pupuk, kami juga menggunakan vitamin B1, insektisida, fungisida, dan bakterisida apabila diperlukan.